Privaatsussätted

Privaatsussätted

Isikuandmete töötlemine

Isikuandmete vastutav töötleja on lehekülje haldaja Smart Estate OÜ (registrikood  12912203), Tartu linn

Isikuandmete töötlemine toimub ulatuses, mille kasutaja on tellimise eelsel sisestamisel Reel.ee veebilehele sisestanud (e-maili aadress,) Muuhulgas töödeldakse järgnevaid andmeid:


*Maksete töötlemiseks edastatud andmed: maksja ees-ja perekonnanimi, pangakontonumber;
*Muul viisil teenuste kasutamise teel saadud andmed: näiteks kirjavahetusena Kasutaja ja Klienditoe vahel (Nimi, e-mail, telefoninumber).

Edastatud andmeid töödeldakse minimaalsuse põhimõttest lähtuvalt, s.t isikuandmeid kogutakse vaid ulatuses, mis on vajalikud määratletud eesmärkide saavutamiseks – Ostjale/kliendile toote või teabe edastamiseks, tehingu läbiviimiseks ning edaspidiste teavituste edastamiseks tarbija informeerimise eesmärgil.

Kasutaja nõustub ankeedi täitmisel enda isikuandmete edastamisega ning on teadlik antud andmete sisestamise vajalikkusest, et tagada teenuse kvaliteet ja vajaliku informatsiooni kättesaadavus.

Isikuandmete edasi andmine kolmandatale isikutele

Isikuandmeid ei edastata kolmandatele isikutele, välja arvatud kasutustingimustes sätestatud juhtudel. 

Kasutaja õigused isikuandmete töötlemisel

Reel.ee klientidel on võimalik igal ajal teostada vabas vormis päring kogutud isikuandmete kohta, nõuda selle kohta ülevaadet ning soovi korral kõikide isikuandmete kustutamist. Raamatupidamisest tulenevad isikuandmed arvetel säilitatakse seitse aastat pärast tehingu teostamist (Arve paberkandjal või keskkonna omaniku seadmes). Kõik päringud tuleb teostada e-mail aadressile turundus@reel.ee 

Küpsised

Reel.ee ei kogu veebilehe külastajate küpsiseandmeid, ega rakenda sellisel kujul reklaame (nt. retargeting) nende kogumiseks.

Kolmandate osapoolte küpsised (GoAffpro.com rakendus)

Ettevõtte võimalikud partnerturundajad suunavad veebilehele läbi oma unikaalse lingi uut veebiliiklust ning teenivad tänu sellele potentsiaalset tulu. Kasutuses on kolm küpsist, mis rakenduvad läbi viitelingi klikkides ning viitelink saadakse kolmanda osapoole veebirakenduses. Veebilehe tavakülastajatele küpsised ei kohaldu.

Küpsise nimi Eesmärk
ref partnerturundaja soovituskood
gfp_v_id külastaja sessiooni Id
gfp_v_expires sessiooni aegumise kuupäev

Viitelingi küpsise sessioon aegub 30 päeva jooksul.