Tellimistingimused

Smart Estate OÜ

reg.kood: 

asukoht: Tartu linn, Gildi 12

tel: (+372) 53094971

e-post: turundus@reel.ee

Üldised tellimistingimused

Üldised tellimistingimused kehtivad ettevõtte Smart Estate OÜ (edaspidi veebikeskkond) poolt loodud kodulehel www.reel.ee (edaspidi koduleht) ning tarbija (edaspidi Ostja) vahel toodete või teenuste ostmisel.

Lisaks käesolevatele üldistele tellimistingimustele reguleerivad Ostja ja veebikeskkonna vahelisi suhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus (VÕS), tarbijakaitseseadus ja teised õigusaktid.

Käesolevad tellimistingimused, privaatsussätted ning hinnakiri on kehtiv alates 25.05.2024

1.Toodete või teenuste tellimise kord

1.1 Teenuste või toodete tellimiseks ei ole Ostja kohustatud end registreerima Reel.ee veebikeskkonna kasutajaks.

1.2 Ostja valib soovitud toote ning tasumise viisi. Enne tellimuse kinnitamist on Ostjal võimalik tellimus üle vaadata ning tutvuda tellimistingimuste ja privaatsuspoliitikaga. Pärast tellimuse ülevaatamist kinnitab Ostja oma tellimuse. 

1.3 Kõik tooted on käibemaksuvabad. Toodete hinnakirjaga on võimalik tutvuda Veebikeskkonna alammenüü lehel: www.reel.ee/shop 

1.4 Tellitud tooted on kujundatud viisil, mis ei eelda füüsilisel kujul kohale toimetamist, seega ei lisandu hindandele transpordikulusi. Tooted on informatiivsel kujul, otse veebis vaatamiseks videona, kirjalikult või PDF formaadis.

1.5 Ostja poolt kinnitatud tellimuse eest on Reel.ee veebikeskkonnale võimalik tasuda internetipanga vahendusel.

1.5.1 Tasumiseks täidab Ostja kõik tellimiseks ette nähtud väljad, kinnitab, et tutvunud kõikide tellimistingimuste ja privaatsussätetega ning seejärel suunatakse Ostja Veebikeskkonna maksete volitatud töötleja Montonio UAB poolt ette antud pangalinkidele.

1.5.2 Tellimus loetakse sooritatuks, kui Ostja vajutab pärast makse teostamist enda valitud pangas funktsioonile „Tagasi kaupmehe juurde“, mille järel näidatakse Ostjale makse õnnestumise kohta ka vastavasisuline teate.

1.6 Tellimus loetakse Veebikeskkonna poolt kätte saaduks, kui Ostja on saanud selleks vastavasisulise kinnituse eelnevalt sisestatud e-maili vahendusel.

1.7 Tellimus jõustub pärast makse laekumist Veebikeskkonna pidaja Smart Estate OÜ arveldusarvele.

2.Toote kohaletoimetamine

2.1 Tellitud toote toimetab Reel.ee Ostjale vastavalt Ostja poolt tellimuse esitamisel sisestatud e-mailile digitaalsel kujul, mis on nähtav pärast tellimuse teostamist (näiteks videona). 

2.2 Kohaletoimetamise viis on elektroonsel kujul ilma täiendavate kohale toimetamise kuludeta. Seega toodete tarnimine elektroonsel kujul on Ostjale tasuta.

2.3 Juhul kui Veebikeskkonnal ei ole võimalik tellimust Ostjale toimetada Veebikeskkonnast tulenevatel põhjustel, automatiseeritud kujul, siis kuulub tellimus tühistamisele või toimetatakse tellimus Ostjani manuaalselt (Digitoode saadetakse pärast tõrke ilmnemist ja Ostja pöördumise järel välja esimesel võimalusel, Veebikeskkonna üldise e-maili alt)

  1. Tellimusest taganemine

3.1 Tarbijast Ostjal puudub digitaalsete toodete (sh E-raamatute) tellimise järel taganemisõigus vastavalt Võlaõigusseaduse (VÕS) § 53 lg 71 alusel, mille aluseks on digitaalse sisu edastamine, mida ei toimetata kätte füüsilisel andmekandjal.

  1. Ostja õigused ja kohustused

4.1 Tellimuse vormistamisel on Ostja kohustatud esitama tellimuse teostamiseks vajalikud andmed: E-posti aadress, millele toode või tooted edastada, lisaks nimi ja telefoninumber.

4.2 Veebikeskkond Reel.ee ei garanteeri toote tellimuse nõuetekohast täitmist, kui tellimisele eelnenud andmed ei ole Ostja/Tellija poolt sisestatud korrektselt. Seega on Ostja kohustatud veenduma nõutud väljade täitmise vastavusest tegelikkusele.

4.3 Tellimuse vormistamisel kinnitab Ostja, et on nõus käesolevates üldistes tellimistingimustes sätestatud tingimustega ning kohustub neid täitma.

4.4 Ostjal on võimalik enne tellimuse esitamist esitada Veebikeskkonnale täiendavaid küsimusi nii toote kui ka tehinguga kaasnevate protsesside kohta kas e-maili või ette antud telefoni teel.

  1. Veebikeskkonna õigused

5.1 Reel.ee veebikeskkonnal on õigus muuta käesolevat üldiseid tellimistingimusi ilma ette teatamata, avaldades uued kehtivad tingimused internetikeskkonnas.

5.2 Reel.ee veebikeskkonnal on õigus igal ajal ette teatamata muuta e-poe hinnakirja, avaldades uue hinnakirja internetikeskkonnas.

5.3 Reel.ee veebikeskkonnal ei ole võimalik tagada, et digitaalsel kujul edastatav sisu ja teave vastab Ostja eeldustele või ootustele.

5.4 Juhul, kui Ostja ei täida käesolevate üldiste tellimistingimustega talle pandud kohustusi (Andmete sisestamine, kasutustingimuste-ja privaatsussätetega nõustumine ning tasumine), ei saa Reel.ee veebikeskkond tagada tellimuse jõustumist ja/või nõuetekohast toote edastamist.

  1. Maksete töötlemine

6.1 Kõiki Reel.ee veebikeskkonna poolt makseid töödeldakse turvalises maksekeskkonnas, koostöös volitatud töötleja Montonio UAB-ga (www.montonio.ee)

  1. Reel.ee veebikeskkonna kohustused

7.1 Reel.ee kohustub Ostjale toimetama pakutavad tooted.

7.2 Kõik pooltevahelised vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkuleppele ei jõuta ja tellija soovib jätkata kaebuse esitamisega, siis on Ostjal õigus pöörduda vastava pädevusega institutsiooni poole 

Küsimuste tekkimisel kontakteeruge e-maili teel turundus@reel.ee